به نام خدا

ماهیت درب های اتو ماتیک

سلام دوستان

۱- زمینه های کاربرد درب های اتو ماتیک کدامند؟

الف- امنیتی مانند مانند مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند آزمایشگاهها و آشیانه ی پرواز.

ب- رفاهی مانند درب های پارکینگ منازل، درب بیمارستانها و غیره....

پ- مصرف انرژی مانند درب هتلها، درب فروشگاهها.

ت- بهداشتی مانند درب اتاق عمل و برخی آزمایشگاهها.

ث- سرعت بخشیدن به کار مانند مکانهای صنعتی.

ج- جایگزین نیروی انسانی.

 

2- انواع درب اتوماتیک از لحاظ نحوه ی کار کدامند؟

1- پنو ماتیک      2- هیدرولیک       3- الکترو موتوری.

1- پنو ماتیک = فشار گاز= فشار باد.

2- هیدرولیک = فشار مایعات = فشار روغنی.

3- الکتروموتوری = چرخ دنده = گیر بکس.

 

3- انواع درب های اتو ماتیک منازل کدامند؟

1- پروانه ای   2- کشوئی   3- با زویی   4- زیر سطحی   5- رولاپ (غلطکی)   6- زیر سقفی.

4- هر یک از انواع درب های اتو ماتیک بر اساس چه عملکردی کار می کنند؟

         نوع                           عملکرد

    پروانه ای                   تغییر طول جک

    کشویی                       نیروی کششی

    بازویی                       تغییر طول بازو

    زیر سطحی                 نیروی چرخشی وارد برمحور درب

    رولاپ                        نیروی چرخشی وارد از بالا

    زیر سقفی                     نیروی کششی و چرخشی وارد بر درب.

 

5- قسمتهای مختلف درب اتوماتیک کدامند؟

1- یونیت مرکزی (تابلوی فرمان)    2- مولد( تولید کننده ) نیروی حرکتی از قبیل جک، بازوها و موتور    3- چشمی ها یا چراغ های مادون قرمز    4- فلاشر    5- میکرو سوئیچ    6- ریموت کنترل( کنترل از راه دور)    7- پایه ها    8- قفل برقی    9- قفل مکانیکی.

 

6- منظور از یو نیت مرکزی در سیستم درب اتو ماتیک چیست؟

جعبه ای است که نقش تابلوی فرمان را دارد و فرمان لازم برای باز و بسته کردن درب از طریق شاسی های متصل به آن و یا سیستم فرمان رادیویی که قسمت گیرنده ی رادیویی در داخل این یونیت قرار گرفته و با استفاده از یک تراشه ی الکترونیکی بنام ( میکرو پر سسور یا ریز پردازنده ) کار کنترل درب را بر عهده دارد و فرمان لازم را به موتور و یا شیر های الکتریکی می دهد.

 

7- در سیستم درب اتوماتیک مولد نیروی حرکتی شامل چه قسمتهایی است؟

1- جک ها         2- بازوها        3- موتور.

 

8- در سیستم درب اتوماتیک چشمی ها چه نقشی دارند؟

چشمی ها شامل فرستنده و گیرنده ی مادون قرمز که به ترتیب با حروف ( تی ایکس) یا (آر ایکس) مشخص می شوند برای تشخیص موقعیت خود درب یا تشخیص ورود یا خروج اشخاص یا به عبارت دقیق تر برای اطمینان از عدم وجود شخص یا وسیله ی نقلیه در هنگام بستن درب استفاده می شود.

 

9- نقش فلاشر در سیستم درب اتو ماتیک چیست؟

یک لامپ چشمک زن قرمز رنگی است که بر روی درب اتو ماتیک نصب می شود تا عابرین را از وضعیت فعلی درب آگاه سازد.

 

10- میکرو سوئیچ در سیستم درب اتوماتیک چه کاربردی دارد؟

در موقعیت های مختلف باز و بسته شدن درب توسط قسمت مکانیکی، باز یا بسته می شود و بدین طریق با وصل یا قطع جریان، یونیت مرکزی را از مو قعیت فعلی درب آگاه می سازد.

 

11- منظور از ریموت کنترل در سیستم درب اتوماتیک چیست؟

ریموت کنترل به معنی کنترل از راه دور بوده و در سیستم درب اتو ماتیک با استفاده از ریموت کنترل می توان درب را از راه دور باز یا بسته نمود برای این منظور حتما بایستی قسمت گیرنده را در داخل یو نیت مرکزی نصب کرد.

 

12- قفل برقی و قفل مکانیکی چه اهمیتی در سیستم درب اتوماتیک دارد؟

با توجه به اینکه درب ها معمولا از لحاظ حفاظتی و حراستی مهم هستند برای قفل نمودن آنها در برخی از شرایط از قفل برقی و در شرایط دیگر از قفل مکانیکی یا کلونی استفاده می شود.

 

13-منظور از راه بند الکتریکی چیست؟

برای کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه از راه بند الکتریکی استفاده می شود که در حالت معمول شامل یک میله با یک وزنه در انتهای آن به صورت افقی در مسیر وسیله ی نقلیه  قرار می گیرد تا از عبور وسایل نقلیه ی غیر مجاز جلو گیری کند.

 

14- مراحل راه اندازی یک سیستم درب اتوماتیک کدامند؟

1- نصب تابلو و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم.

2- تکمیل سیم بندی تابلو و تجهیزات سیستم.

3- تنظیم یا به اصطلاح ریگلارژ میکرو سوئیچ های مسیر حرکت درب.

4- تست پله به پله ی مراحل باز و بسته شدن درب.

5- تنظیم میکرو پروسسور روی حالت عملکرد مطلوب.

 

15- تابلو و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم درب اتوماتیک چگونه نصب می شود؟

هر سیستم درب اتوماتیک با مشخصات خاصی که دارد براساس دستور العمل سازنده ی آن و مطابق با استانداردهای سیم کشی ساختمان نصب می شود.

 

16- تابلو و تجهیزات الکتریکی درب اتوماتیک چگونه سیم بندی می شوند؟

هر برد الکترونیکی برای راه اندازی نیاز به یک ولتاژ تغذیه ی  مستقیم خاص خود دارد و عامل اصلی حرکت در سیستم درب اتوماتیک موتور الکتریکی می باشد و هر موتور الکتریکی می تواند یک سرعته یا چند سرعته باشد،چپ گرد یا راست گرد باشد که چگونگی ایجاد هر کدام از این حالات با سیم های ورودی به موتور مشخص می گردد و تعدادی سنسور از قبیل میکرو سوئیچ ها، فرستنده و گیرنده های مادون قرمز به محل خود بر روی برد کنترل نصب می گردد.

 

17- مشخصات دقیق سیم بندی درب اتو ماتیک، مدل(لایف) را بنویسید؟

1- شیلد آنتن.

2- مغزی آنتن.

3 و4 و5 کاربردی ندارند.

6- 12 ولت مثبت مشترک جهت اجرای فرمانها به دستگاه.

7- اجرای فرمان ایست درب ( در حالت عادی جامپر می شود).

8- اجرای فرمان باز کردن درب.

9- اجرای فرمان جهت بستن درب.

10- فرمان گام به گام ایست و حرکت.

11- اجرای فرمان باز شدن درب تک لنگه جهت تردد عابر.

12- اتصال به رله ی فرمان چشمی دوم (ان سی)( در حالت عادی به ترمینال 15 جامپر می شود).

13- اتصال به رله ی فرمان چشمی اول ( ان سی ) ( در حالت عادی به ترمینال 15 جامپر می شود).

14- اتصال به رله ی فرمان چشمی اصلی دستگاه(ان سی).

15- مشترک جهت رله ی فرمان چشمی ها ( کام).

16- برق 24 ولت متناوب جهت چشمی های فرستنده.

17- برق 24 ولت متناوب برای وصل به بوبین قفل برقی.

18- برق 24 ولت متناوب برای چراغ نمایشگر دستگاه.

19- مشترک برق 24 ولت متناوب برای چشمی ها، قفل برقی و چراغ نمایشگر.

20- برق 24 ولت متناوب جهت چشمی های گیرنده.

21- برق 220 ولت برای چراغ چشمک زن.

22- برق 220 ولت برای چراغ هشدار دهنده(این چرتغ برای هشدار دادن به صور ت ثابت روشن است).

23- سیم مشکی رنگ موتور دوم و یکی از دو رشته سیم خازن.

24- سیم آبی رنگ موتور دوم و مشترک موتور اول.

25- سیم قهوه ای رنگ موتور دوم و یکی از دو رشته سیم خازن.

26- سیم مشکی رنگ موتور اول و یکی از دو رشته سیم خازن.

27- سیم آبی رنگ موتور دوم و مشترک موتور دوم.

28- سیم قهوه ای رنگ موتور اول و یکی از دو رشته سیم خازن.

29- مشترک برق شهر جهت چراغ چشمک زن و هشدار دهنده.

30- برق 220 ولت ورودی به دستگاه.

31- برق 220 ولت ورودی به دستگاه.

32 و 33 و 34 کاربردی ندارد.

35- مثبت مشترک انکودر در هر دو موتور سیم قهوه ای رنگ.

36- منفی انکودر در موتور دوم و آبی رنگ موتور دوم.

37- انکودر در موتور اول و سیم آبی رنگ موتور اول.

38 و39 و40 و41 و 42 کاربردی نمی باشد.

 

   

                                                                                                                        نظر بدین ممنون میشم

                                     

 

 

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 15:22 توسط عـد ل جو |

به نام خدا

سیستم برق اضطراری بدون وقفه

یو پی اس

 سلام دوستان

۱- منظور از منبع تغذیه چیست؟

قسمتی از یک مدار که ولتاژ یا توان لازم را برای بخش های دیگر مدار تهیه می کند.

 

2- منظور از (یو پی اس ) یا منبع تغذیه ی بی وقفه یعنی چه؟

دستگاهی است که با قرار گرفتن بین برق شهری و مصرف کننده، به هنگام بروز مشکل در برق شهر،  با بهره گرفتن از توان باتری های متصل به آن تا رفع مشکل، جایگزین برق شهر می شود.

 

3- معمولا در سیستم برق شهری چه مشکلاتی به وجود می آید؟

1- قطع برق    2- کاهش ناگهانی ولتاژ     3- افت طولانی ولتاژ     4- افزایش شدید و ناگهانی ولتاژ     5- افزایش طولانی ولتاژ    6- نویز.

 

 

4- برای جلوگیری در مدارات تغذیه از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

فیلتر، فیلتر در واقع تر کیبی از تعدادی خازن، سلف و مقاومت است.

استفاده از (یو پی اس ) در سایت های کامپیوتری :

در اینجا منظور از سایت کامپیوتری ، تعدادی کامپیوتر است که با هم و احتمالا با یک یا چند شبکه کا مپیوتری خارجی در ارتباط اند.

در چنین مواردی دو روش کلی وجود دارد:1- متمرکز          2- غیر متمرکز.

منظور از متمرکز این است که همه ی کامپیوتر ها به یک دستگاه (یو پی اس) وصل باشد و منظور از غیر متمرکز این است یک یا دو کا مپیوتر به صورت مستقل از کامپیوتر های دیگر دستگاه (یو پی اس) داشته باشد.

 

5- (یو پی اس ) های تجاری چگونه دسته بندی می شوند؟

1- آن لاین            2- آف لاین

ویژگی های آن لاین این است که :

خروجی همیشه فعال است، اختلال در برق شهر به خروجی منتقل نمی شود، خروجی مستقل از ورودی است، تلفات زیادی دارد، طول عمر کمتر دارد، قیمتش هم بیشتر است.

ویژگی های آف لاین این است که :

اینورتور فقط در حالت خرابی در برق شهر فعال می شود و از طریق باتری خروجی را تغذیه می کند، تلفات کمی دارد، طول عمر آن زیاد است، قیمتش هم مناسب است.

 

6- منظور از کلمه ی فیلتر در سیستم ( یو پی اس) چیست؟

قسمتی از مدار است که وجود خطا در ولتاژ برق شهر را تشخیص داده، آن را اصلاح یا با فرمان به سایر مدارات باعث قطع برق شهر و تامین برق از طریق منبع تغذیه ی اضطراری می گردد.

 

7- منظور از اینورتر در سیستم ( یو پی اس ) چیست؟

قسمتی از مدار است که ولتاژ مستقیم را به ولتاژ متناوب 220 ولت تبدیل می کند.

 

8- منظور از یکسو ساز در سیستم ( یو پی اس ) چیست؟

قسمتی از مدار ( یو پی اس ) است که برق شهر ورودی را به ولتاژ مستقیم جهت شارژ باتری ها تبدیل می کند.

 

9- انواع خروجی در سیستم های ( یو پی اس ) کدامند؟

1- خروجی مربعی         2- خروجی شبه سینوسی          3- خروجی سینوسی کامل

1- کاربرد خروجی مربعی در مدارات روشنایی است.

2- خروجی شبه سینوسی نسبت به مربعی کامل تر است.

3- کاربرد خروجی سینوسی کامل در وسایل و قطعات بسیار قوی مانند سیستم های مخابراتی، تجهیزات پزشکی که به نویز حساس است کار برد دارد.   

 

                                                                                                       نظر بدین ممنون میشم

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ساعت 11:12 توسط عـد ل جو |

 به نام خدا

آشنایی با سیستم اعلام حریق

  سلام دوستان

1- انواع سیستم های دستگاه اعلام حریق را نام ببرید؟

1-   دودی       2-حرارتی          3- نوری

 

2- طرز کار دستگاه اعلام خطر را بنویسید؟

در این دستگاه اتصال و رشته سیم های نازکی را می توان کار گذاشت که با قطع هر یک از آنها دستگاه اعلام خطر کند.

 

3- چرا در طراحی ساختمان سیستم اعلام حریق باید در نظر گرفته شود؟

برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از آتش سوزی و ایجاد زمینه ی اقدامات ایمنی باید سیستمی طراحی کرد که وجود حریق یا آتش سوزی را در همان لحظه ی اول اعلام کند.

 

4- سیستم اعلام حریق چگونه کار می کند؟

این سیستم در همان لحظات اولیه حریق باید محل آن را شناسایی و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و نیز توسط آژیر اعلام حریق را به ساکنین اعلام نماید و نیز به وسیله ی تلفن به مرکز آتش نشانی خبر دهد.

 

5- منظور از سیستم اطفاء حریق چیست؟

در مراکز و مکانهای بسیار مهم و حساس سیستمی را تعبیه می کنند که علاوه بر شناسایی آتش و اقدامات لازم دیگر حریق را به طور اتوماتیک خاموش می کند به این سیستم اطفاء حریق می گویند.

 

6- اجزای یک سیستم اعلام حریق کدامند؟

1- دتکتور( آشکار ساز)   2- مرکز کنترل   3- وسایل خبر دهنده   4- شستی های دستی   5- باتری   6- شارژر و رله ی اضافی.

 

7- دتکتور چیست و انواع آن کدامند؟

وسایلی هستند که حریق را حس می کنند و انواع آن دودی- حرارتی و شعله ای می باشد.

 

8- دتکتور دودی چیست؟

وسیله ای است که در برابر دود بسیار حساس بوده و عکس العمل نشان می دهد و در دو نوع یو نیزاسیون و نوری موجود است.

 

9- دتکتور دودی یونیزاسیون چگونه کار می کند؟

دارای یک محفظه است که با هوای بیرون در ارتباط می باشد و فضای داخلی محفظه به وسیله ی یک منبع راکتیو یو نیزه می شود ( منظور از یونیزاسیون مرحله ای است که مولکولهای هوا به صورت یون های مثبت و الکترون های منفی تبدیل می شود) حرکت الکترون ها و یون ها یک جریان الکتریسیته به وجود می آ ورد که اگر دود وارد این محوطه شود جریان الکتریسیته کاهش می یابد و دتکتور فعال می شود.

 

10- دتکتور دودی نوری چگونه کار می کند؟

این دتکتور شامل یک لامپ و فتوسل کوچک است که وجود دود باعث قطع ارتباط این دو و عمل دتکتور می شود.

 

11- دتکتور دودی در کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟

در دفاتر کار، اتاق پذیرایی و به طور کلی مکانهایی که حریق مشهود نمی باشد.

 

12- دتکتور حرارتی چگونه کار می کند؟

این دتکتور نسبت به افزایش درجه حساس می باشد و در صورت افزایش درجه فعال می شود. تشکیل شده از یک محفظه که در داخل آن یک بی متال وجود دارد که افزایش حرارت باعث بسته شدن کنتاکت بی متال می باشد.

 

13- دتکتور شعله ای چگونه کار می کند؟

این دتکتور امواج نوری غیر قابل رویت را که به وسیله ی شعله ی آتش منتشر می شود، تشخیص می دهد و باعث فعال شدن دتکتور و ارسال سیگنال به مرکز کنترل می شود.

 

14- مهم ترین مسئله در نصب دتکتور شعله ای چیست؟

هر دتکتور شعله ای دارای زاویه ی دید مشخصی می باشد که در هنگام نصب باید به آن توجه کرد.

 

15- شستی ها در دستگاه اعلام حریق چه کار بردی دارند؟

شستی ها به دو صورت موجودند یا به صورت شستی معمولی که با فشار به آن کنتاکت ها باز یا بسته می شوند یا به صورت شستی های شیشه دار که شامل یک جعبه ی کوچک قرمز رنگ که درون آن یک میکرو سوئیچ و جلوی آن درب شیشه ای است. با وارد شدن یک ضربه ی کوچک به شیشه، شیشه شکسته و اهرم میکرو سوئیچ آزاد و کنتاکت عمل می کند.

 

16- منظور از مرکز کنترل در سیستم اعلام حریق چیست؟

سیم کشی کلیه ی دتکتور ها، شستی ها، لامپ های اعلام خبر، وسایل صوتی خبر دهنده، منابع تغذیه و غیره... به مرکز کنترل نصب می شود.

 

17- منظور از فالت یا خرابی در سیستم اعلام حریق چیست؟

مرکز کنترل کلیه ی عیب های ناشی از قطع مدار، قطع برق، ضعیف بودن باتری، سوختن فیوز، خرابی دتکتور را با روشن شدن لامپ و آلارم صوتی کوچک اعلام می کند.

 

18- وسایل خبر دهنده در سیستم اعلام حریق کدامند؟

1- آژیرها    2- زنگ ها    3- بوق ها    4- لامپ ها.

 

19- منظور از سیستم اعلام حریق انفرادی چیست؟

سیستم اعلام حریق انفرادی وقوع آتش را در محل آن حس کرده و در همان محل با لامپ چشمک زن و صدای آژیر اعلام می کند.

 

20- در مورد محل نصب دتکتور دودی چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

در مسیر جریان هوا نباشد، بایستی توجه کرد که گرد و غبار، بخارو آلودگی در دتکتور تاثیر می گذارد و باعث اعلام آژیر غیر صحیح یا مزاحم می شود و دتکتور نیاز مکرر به تمیز کردن پیدا می کند اگر این عوامل زیاد باشد باید از دتکتور حرارتی استفاده کرد.

 

21- کاربرد دتکتور حرارتی در چه مکانهایی است؟

در مکانهایی که دتکتور دودی کاربرد ندارد مانند آشپز خانه، اتاق دیگ بخار، اتاق ژنراتور و غیره....

 

22- انواع دتکتور های حرارتی کدامند؟

دتکتور های حرارتی دو نوع هستند1- با درجه حرارت ثابت  2- با افزایش درجه حرارت.

 

23- موارد کاربرد دتکتور با درجه حرارت ثابت و دتکتور با درجه حرارت افزایشی چیست؟

دتکتور حرارتی ثابت در مکانهایی به کار می رود که تغییرات ناگهانی درجه حرارت وجود دارد و باعث آلارم می شود مانند آشپزخانه ها. دتکتور با درجه حرارت افزایشی نسبت به دتکتور با درجه حرارت ثابت عکس العمل سریع تری دارد و در همه ی مکانهای دیگر قابل استفاده است.

 

24- منظور از دتکتور های حرارتی ترکیبی چیست؟

هم دتکتور با درجه حرارت ثابت و هم دتکتور با درجه حرارت افزایشی می باشد لذا قدرت کشف بیشتری دارد.

 

25- چرا در سیستم اعلام حریق از باتری استفاده می کنیم؟

تا در هنگام قطع برق و نیز چون در هنگام آتش سوزی به دلیل ایمنی جریان برق را قطع می کنند امکان راه اندازی مدار اعلام حریق وجود داشته باشد.

 

26- مشخصات باتری های اعلام حریق چیست و چگونه نصب می شود؟

معمولا دو عدد باتری 12 ولت مستقیم، 6/2 آمپر ساعت، به صورت سری متصل می شوند و از جنس باتری خشک می باشد. برای بیشتر از دو زون باید از باتری 7 آمپر ساعت استفاده کرد.

 

27- منظور از فالت تغذیه در سیستم اعلام حریق چیست؟

در صورت خرابی باتری ها یا نیاز آنها به شارژ، نشانگر مربوط به فالت تغذیه بر روی پانل مرکزی روشن می شود.

 

28- در سیستم اعلام حریق مقاومتهای نصب شده در انتهای ترمینالها چه نقشی دارند؟

برای تفکیک آلارم خرابی از آلارم حریق حتما بایستی در موارد لازم از مقاومتهای کربنی استفاده کرد.

 

 29- منظور از سیستم اعلام حریق مرکزی چیست؟

در این نوع از سیستم اعلام حریق، قسمتهایی از ساختمان جهت نصب دتکتور ها و شستی ها در نظر گرفته می شود و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملا در دسترس نصب می شود به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از دتکتورها سیستم اعلام حریق به صدا در آمده و محل آن را با استفاده با یک لامپ روشن بر روی دستگاه مرکزی اعلام می کند و همچنین یک چراغ چشمک زن بر روی سر درب محل وقوع آتش افراد را از محل آتش مطلع می سازد.

 

30- محل نصب شاسی های اعلام حریق در کجاست؟

در راه خروجی ساختمان بخصوص در راه پله ها، پا گرد ها درب خروجی با حداکثر فاصله ی سی متر از هر نقطه، در ساختمان و در محل های پر خطر کمتر از سی متر نصب می شود به طور طبیعی بایستی 4/1 بالاتر از سطح زمین و در معرض دید و در دسترس نصب شود.

 

31- انواع دتکتور های دودی کدامند؟

۱- یونیزاسیون    ۲- نوری (اپتیکال)

 

32- دتکتور های یونیزاسیون و اپتیکال از نظر کاربرد چه فرقی دارند؟

دتکتور های یونیزه در کشف آتش هایی که بدون دود زیاد می باشد و دتکتور های اپتیکال در کشف آتش هایی با دود زیاد سریع تراند و کار برد بیشتری دارند و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارند و هر دو توصیه می شوند در مجتمع های مسکونی، اداری و بیمارستانی نوع یونیزه و در انبار مواد (پی وی سی) نوع اپتیکال استفاده می شود

. 

    

 

     

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ساعت 12:4 توسط عـد ل جو |

به نام خدا

سیستم اعلام سرقت

 سلام دوستان

**در سیستم اعلام سرقت منظور از چشمی چیست؟

چشمی اعلام سرقت  شامل یک  گیرنده الکترونیکی داخلی  است  به طوری که اگر اشیای موجود در زاویه دید آن ثابت باشند خروجی آن غیر فعال است   و اگر این اشیا حرکت  کنند  یا  جابه جا شوند خروجی آن فعال می شود

**ترمینالهای موجود در چشمی اعلام سرقت  کدامند؟

یک ورودی 12 V DC و   دو خروجی به نام های تمپر (TAMPER) و   آلارم  (ALARM

**اتصالات ترمینالهای یک چشمی اعلام سرقت را روی شکل مشخص کنید؟

 

 

 

**دلیل استفاده از باطری در سیستم اعلام سرقت  چیست؟

تا در هنگام قطع برق با تامین ولتاز مورد نیازسیستم آن را فعال نگه داشته و امکان هر گونه  سوِِء استفاده را از میان برداشته  و  ضریب امنیت سیستم را بالا ببرد.
**باطری مورد استفاده درسیستم اعلام سرقت  چه مشخصاتی دارد؟

یک باتری 12 ولت .7.5 آمپر ساعت برای سیستم دو یاچهار زون


** منظور از راه اندازی آزمایشی سیستم اعلام سرقت چیست ؟

یعنی سیستم اعلام سرقت را با حداقل متعلقات و بدون استفاده از چشمی ودیگر سنسورها و فقط  بااستفاده از جامپر ها طوري سيم بندي مي كنيم كه دستگاه بدون آلارم راه اندازي شود و با قطع هر يك از جامپر ها آلارم مورد انتظار مشاهده شود

**منظور از اتصالات NC , NOدر سیستم اعلام سرقت چیست ؟

اتصال  NO به منزله كليدي است كه در حالت عادي باز است (NORMALLY OPEN )ودر صورت عمل کردن به حالت بسته در خواهد آمد   اتــصال  NC  به مـــنـــزلـه کـلیــــدی است که در حالت عـادی بسته است (NORMALLY close)ودر صورت  عمل کردن  به  حالت باز در خواهد آمد

**مراحل کار آزمایشی با دستگاه اعلام سرقت در کارگاه کدامند؟**منظور از جامپر زدن در سیستم اعلام سرقت چیست ؟

اتصال مستقیم دو تر مینال با یک تکه  سيم به همدیگر را جامپر زدن می گویند در سیستم اعلام سرقت ورودی هایNC بلا استفاده بایستی جامپر شوند تا از آزیر یا اعلام سرقت کذایی جلوگیری شود

**ترتیب اتصال ترمینالهای دستگاه  مر کزی اعلام سرقت چگونه است؟**در سیستم اعلام سرقت فرق SP با SIREN درچیست؟

 SP    همان SPEAKER به معناي بلندگو است وصدای آزیر تولید شده در دستگاه مرکزی را پخش می کند سیرن(SIREN) صدای آزیر را به طورداخلی تولید و سپس پخش می کندبنابرین در SP    نیاز به صدای آزیر تولید شده (AC) می باشد ولی سیرن فقط  به ولتاز تغذیه DC نياز دارد

**مشخصات آزیر یا SP مورد استفاده در سیستم اعلام سرقت معمولا چگونه است؟  

نیاز به  برگ راهنمای کارخانه  سازنده می باشد ولیSPمورد استفاده در کارگاه ساخت تایوان با توان خروجی5 وات دارای امپدانس8اهم است   


**مشخصات سیرن  (SIREN) مورد استفاده در سیستم اعلام سرقت معمولا چگونه است؟

نیاز به  برگ راهنمای کارخانه سازنده می باشدولی سیرن مورد استفاده در کارگاه ساخت کمپانی Taguar با  توان خروجی  30w و نیاز به ولتازکار 12VDCدارد

**منظور از"رد رله" در  سیستم اعلام سرقت چیست؟

رد رله  يا   رله شيشه اي  شامل يك رله ظريف  داخل يك حباب شيشه اي است كه  اگر یک آهنربا را به آن نزدیک کنیم کنتاکت های آن جذب همدیگر شده و رله  بسته می شود

واگر  آن آهنربا را از آن   دور   کنیم کنتاکتهای آن  از همديگر جدا و  رله باز می شود

در نتيجه می توان از آن برای تشخیص باز یا بسته بودن درب یا پنجره استفاده كرد

بدین صورت که رد رله روی قسمت ثابت و آهن ربا روی قسمت متحرک درب یا پنجره نصب میشود با باز وبسته شدن درب  رد رله نیز بازوبسته میشود ودستگاه مرکزی  اعلام سرقت را مطلع می سازد


**رله تخریب یا رله ضربه  درسیستم اعلام سرقت چیست؟

رله تخریب  یا  رله  ضربه ای  می تواند  لرزش های  حاصل ازضربه راتشخیص داده وآن رابه دستگاه مرکزی اعلام نماید.

منظور از تلفن کننده در سیستم اعلام سرقت چیست؟

تلفن کننده وسیله است که درکناردستگاه مرکزی اعلام سرقت  قرار می گیرد و در صورت وقوع سرقت یا فعال شدن آزیر آن را  توسط تلفن به اداره آگاهی یا شخص موردنظردیگراطلاع می دهد یعنی پیغام از قبل ضبط شده به مقصد مورد نظر بخش می کند این دستگاه شامل یک بلندگوکوچک ویک میکروفن است ومی تواند صدا را ضبط وپخش کند


**تکمه های تلفن کننده اعلام سرقت هر کدام چه کاربردی دارند؟

1-ارقام1 الی9  برای شماره گیری 2-بالس وتون  TEST-3  به منظور تست تلفن کننده  RECORD-4برای ضبط کردن صدا   PLAY-5برای پخش صدای ضبط شده DIAL-6 شماره گیری کننده ENTER-7 وارد کردن شماره یا دستور

*ترتیب ترمینالهای تلفن کننده درسیستم اعلام سرقت کدامند؟

نمودار ،جداول و ترسیمات  انشاء الله در فرصت بعدی  


 

                                       نظر بدین ممنون میشم

+ نوشته شده در جمعه هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 11:44 توسط عـد ل جو |

به نام خدا

لامپ های مخصوص

 

 سلام دوستان

1-لامپ سدیم چیست؟

این لامپ از یک حباب شیشه ای دو جداره که فاصله ی دو جدارآن از هوا تخلیه شده و در داخل آن از لولهَU شکل که گاز آرگون و سدیم با فشار کم پر شده است و دو الکترود تنگستن در دو سر لوله U شکل قرار دارد تشکیل شده است.علت دو جداره بودن حباب شیشه ای حفظ حرارت و ثابت نگه داشتن آن از تغییرات حرارتی محیط.

 

2- لامپ سدیم چگونه کار می کندو کاربرد آن کجاست؟

در اثر اتصال ولتاژبه دو سر لامپ گاز آرگون یونیزه می شود و گرم می شودو در کنار این گرما سدیم بخار می شود و نور لامپ زرد میگردد.در محل های مه آلود و در جاهایی که دید صحیح مهم است مانند تقاطع خیابان ها به کار می رود.

 

3- ساختمان لامپ جیوه ای را توضیح داده و مدار داخلی آن چگونه است؟

لامپ جیوه ای دارای پوشش دو جداری است لوله ی داخلی از کوارتز ساخته شده است و حباب خارجی شیشه ای معمولی است. نقش حباب خارجی حفظ قسمتهای خارجی از تغییرات درجه حرارت است.حباب داخلی دارای یک الکترود اصلی و یک الکترود کمکی است الکترود کمکی نقش شروع کننده یا استارت را دارد. در داخل حباب مقداری جیوه و کمی گاز آرگون قراردارد.

 

4- طرز عمل لامپ جیوه ای چیست؟

وقتی ولتاژبه دو سر الکترودها داده می شود بین الکترود کمکی و الکترود اصلی جرقه ایجاد می شود که جیوه را به بخار جیوه تبدیل می کند بخار جیوه باعث هدایت بهتر جریان بین دو الکترود اصلی شده و لامپ پر نور می شودبازده این لامپ نسبت به لامپهای معمولی خیلی بیشتر است عیب آن این است که برای روشن شدن به چهار تا هشت دقیقه وقت لازم دارد کاربرد آن در خیابان و معابر است.

 

5- ساختمان لامپ نیون چگونه است؟

لامپ نیون تشکیل شده است از لوله ی شیشه ای که در دو طرف آن مفتول آهنی قرار گرفته و در داخل آن از گاز نیون پر می شود قطر این لامپ معمولا 18 میلی متر ساخته می شود طول آن می تواند از چند سانتیمتر تا 16 متر باشد ولتاژمورد نیاز برای نورانی شدن هر متر لوله 500 الی600 ولت است جریان عبوری از داخل لوله باید 50 تا100 میلی آمپر باشد برای تولید ولتاژزیاد از ترانسفورماتور استفاده می شود.

 

۶-لامپ نئون چگونه نور می دهد؟

 ۶۶۶لامپ نیون نوری به رنگ قرمز می دهد وقتی ولتاژبه دو سر لامپ وصل می شودگاز داخل آن به یون های مثبت و منفی تبدیل شده و به طرف قطبهای مخالف می روند و در اثر یونیزاسیون جریان الکتریکی از لامپ عبور کرده و آن را پر نور می کند.

 

7- نور افکن چیست و کار برد اصلی آن کجاست؟

نور افکن برای روشن گردن سطح خارجی ساختمان ها و روشن کردن سطح علامت ها و نیز نور دادن به محوطه ی اطراف به کار می رود محفظه ی نور افکن معمولا سهمری می باشد و لامپ در کانون آن قرار می گیرد و نور را به محل مورد نظر می تاباند. محل نصب نور افکن روی کنسولها و دکلها و دیوارها است.

 

8- ساختمان لامپ هالوژن چیست؟

لامپ های هالوژن دارای یک فیلامان تنگستن می باشد که در داخل لوله ای پر از هالوژن قرار گرفته است. هالوژن شامل فلور- کلر- بروم و ید است که با ترکیب با فلزات تولید کلراید- فلوراید- بر ماید و یداید می کند.

 

9- لامپ هالوژن چگونه روشن می شود؟

وقتی لامپ به برق وصل می شود حرارت زیادی در داخل لامپ تولید می شود که باعث ایجاد هالوژن تنگستن می شود و نور زیادی ایجاد می کند با از بین رفتن حرارت هالوژن تنگستن تجزیه شده و به هالوژن و تنگستن تبدیل می شود ضریب بهره و عمر لامپهای هالوژن بسیار زیاد است توته لامپ هالوژن را از شیشه ی سخت یا کوارتز می سازند.

 

10- لامپ بخار فلز یا متال هلاید چیست؟

نوعی لامپ جیوه ای که داخل آن فلزاتی نظیر تالیم- ایندیم و سدیم اضافه کردند مقدار بهره ی این نور بیشتر و عمرش کمتر از لامپ  جیوه ای است.

 

11- طرز کار دیمر چیست؟

برای کم و زیاد کردن شدت نور لامپ از دیمر استفاده می شود لامپ با دیمر به صورت سری بسته می شود.

 

                                                                        نظر بدین ممنون میشم 

 

+ نوشته شده در شنبه سی ام دی ۱۳۸۵ساعت 16:25 توسط عـد ل جو |

              دوربین و اسکنر

 

به نام خدا

دوربینهای مدار بسته و سیستمهای کنترل تصویری

سلام دوستان

۱- منظور از دوربین مدار بسته و سیستم های کنترل تصویری چیست؟

نوع ساده ی این سیستم یک دوربین و یک مانیتور می باشد به طوری که تصاویر متحرک جلوی دوربین بر روی صفحه ی مانیتور قابل نمایش باشد. در حالت پیشرفته تر می توان تعداد دوربین ها را افزایش داد و نیز انواع سیستم های کنترلی از قبیل سیستم کنترل زاویه ی دید، سیستم بزرگنمایی دوربین ها و سیستم های ضبط کننده و انتقال تصاویر، همچنین سیستم چند پارچه سازی تصویر را به این مجموعه افزود.

 

2- انواع دوربین ها به لحاظ کاربرد کدامند؟

1- فیبری     2- پین هل     3- نیمه صنعتی     4- صنعتی     5- دید در شب     6- اسپید دام.

 

3- منظور از دوربین اسپید دام چیست؟

دوربین اسپید دام یک دور بین رنگی کامل با سیستم کنترل پایه و نیز سیستم بزرگنمایی تصویر می باشد.

 

4- ولتاژ کار اغلب دوربین ها معمولا چقدر است؟

1- 12 ولت مستقیم              2- 220 ولت متناوب.

 

5- پایه دوربین به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

به منظور استقرار و قرار گیری صحیح دوربین ها.

 

6- انواع پایه ی دوربین کدامند؟

1- ثابت          2- ثابت مفصلی( جهت استفاده به عنوان پایه ی قابل تنضیم)        3- گردان ( گردان دو حالته و گردان چهار حالته ) که در انواع داخلی و خارجی موجود است.

 

7- منظور از پایه ی ثابت چیست؟

به منظور قرارگیری دوربین در حالت ثابت به کار می رود، حرکتی ندارد و دوربین نیز فضای ثابتی را به نمایش می کشد.

 

8- منظور از پایه ی مفصلی چیست؟

می توان دوربین را روی آن نصب کرد، دوربین با حرکت دو حالته ( چپ و راست) یا چهار حالته ( چپ و راست – بالا و پایین ) در زاویه ی دید مناسب و مورد نظر به روش دستی تنظیم می شود.

 

9- منظور از پایه ی گردان چیست؟

این نوع پایه به خاطر استقامتی که دارد می تواند وزن دوربین گردان را تحمل کند و دوربین نصب شده روی آن هم  می تواند حرکت دو حالته و هم می تواند حرکت چهار حالته داشته باشد.

 

10- منظور از اصطلاحات پن و پنتید در دوربین مدار بسته چیست؟

دوربین گردان دو حالته را به نام پن و دوربین گردان چهار حالته را به نام پنتید می شناسند.

 

11- منظور از اصطلاحات ( این دُر) و ( آوت دُر) در دوربین مداربسته چیست؟

به خاطر تعیین نوع پوشش دوربین ها یا تنظیم نور مناسب آنها در فضا های مختلف دوربین ها را به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم بندی می کنند. یعنی در فضای خارجی حتما باید از دوربین ( آوت دُر ) استفاده کرد.

 

12- در سیستم دوربین مدار بسته منظور از کاور چیست؟

کاور در واقع محفظه یا پوشش خارجی است که دوربین و لنز در داخل آن قرار می گیرد و نقش محافظ دوربین را دارد.

 

13- انواع کاور و دوربین های مناسب آنها کدامند؟

1- کاور کوچک برای دوربین های فیبری و پین هل.

2- کاور متوسط برای دوربین های فیبری، پین هل و نیمه صنعتی.

3- کاور بزرگ برای دوربین های ( الف: صنعتی با لنز ثابت     ب: صنعتی با لنز زوم        ج: صنعتی با لنز ایریز).

4- کاور سقفی برای دوربین های فیبری و پین هل که روی سقف نصب می شود.

5- کاور واتر پروف برای دوربین های زوم شونده که این کاور ها می تواند با فن و هیتر داخلی خود در دماهای مختلف محیط، دمای داخلی را ثابت نگه دارد.

 

14- واتژ کار مناسب انواع دوربین ها را چگونه می توان تا مین کرد؟

دوربین های 220 ولت را مستقیما به برق شهر و دوربین 12 ولت مستقیم را توسط یک منبع تغذیه ی تثبیت شده که آمپراژ آن متناسب با نوع دوربین باشد که حد اقل 500 میلی آمپر است.

 

15- لنز انواع دوربین ها چگونه انتخاب می شود؟

برای دوربین های صنعتی و نیمه صنعتی متناسب با کاربرد و طرز نصب دوربین یک لنز ثابت در نظر می گیرند که روی آن کار گذاشته می شود ولی دوربین های فیبری و پین هل یک لنز اتوماتیک کوچک دارند که روی خود دوربین نصب شده، قابل دید می باشد و می توان آن را تنظیم کرد.

 

16- اندازه ی انواع لنز ها معمولا چقدر است؟

اندازه ی لنز ها معمولا از 8/2 میلی متر، 6/3 میلی متر، 4، 6، 8، 12 و 16 میلی متر می تواند باشد که به نسبت مکانی که دوربین کار گذاشته می شود و میدان دیدی که برای دوربین مورد نظر است بایستی این لنز ها را به کار برد.

 

17- میدان دید و وضوح تصویر لنز ها با افزایش آنها چگونه تغییر می کند؟

با افزایش اندازه ی لنز ها بر حسب میلی متر میدان دید کمتر می شود در عوض جزئیات به راحتی قابل دید است.

 

18- زاویه ی دید و وضوح جزئیات تصویر برای دو لنز8/2 و 28 میلی متر چه تفاوتی دارند؟

لنز 8/2 میلی متر زاویه ی دید بیشتری را نشان می دهد یعنی مساحت قسمت دیده شده توسط دوربین بیشتر است در عوض وضوح جزئیات تصویر کمتر است یعنی اشیاء در فاصله ی دورتر کوچک تر و با وضوح کمتری نشان داده می شود.

لنز 28 میلی متر وضوح جزئیات بیشتری را نشان می دهد در عوض زاویه ی دید کمتر می شود یعنی اشیاء در فاصله ی دورتر با مساحت کمتر ولی با وضوح جزئیات بیشتری نشان داده می شود.

 

19- لنز مورد نیاز یک دوربین چگونه انتخاب می شود؟

همیشه می توان متناسب با موقعیت نصب دوربین و ناحیه ی مورد نظر یک لنز مناسب برای دوربین در نظر گرفت و این نکته را در نظر گرفت که لنز با میلی متر کمتر، زاویه ی دید یا میدان دید یا فضای دید بیشتری را نشان می دهد ولی تصویر در نقاط دورتر، کوچک تر ولی با وضوح جزئیات کمتری دیده می شود لنز با میلی متر بیشتر، زاویه ی دید یا میدان دید یا فضای دید کمتری را نشان می دهد ولی تصویر در نقاط دورتر یعنی با وضوح جزئیات بیشتری ملاحظه می شود.

 

20- کاربرد لنز های اتو ایریز چیست و سایز های استاندارد آن کدامند؟

شدت نور را روی دوربین تنظیم می کند و مخصوص جاهایی است که شدت نور زیاد است و سایز های مختلفی مانند 4، 6، 8 و 12 درجه دارد.

 

21- لنز های اتو ایریز در چه مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرد و اگر به جای آن از لنز معمولی استفاده کنیم تصویر چگونه دیده می شود؟

در جاهایی که شدت نور زیاد است یا نور کاملا به سمت نور قرار گرفته باید از لنز اتو ایریز استفاده کرد اگر از لنز معمولی استفاده کنیم تصویر کاملا سفید یا کاملا مات و تاریک دیده می شود.

 

22- منظور از لنز های زوم کننده چیست؟

در یک مساحت مشخص به نسبت ظرفیت خود لنز می توان فاصله ی اجسام را به تصویر مانیتور نزدیکتر یا دور تر کرد در بعضی از دوربین ها از طریق دستگاه کنترل کننده این لنز قابل کنترل است و در اندازه های متفاوتی مانند 20×10 یا 20×20 می توان به آنها دست یافت.

 

23- کابل های خروجی از یک دوربین معمولا به چه قسمتهایی تقسیم می شوند؟

کابل تصویر که خروجی تصویری دوربین را دارد، کابل کنترلی که سیم های مربوط به اسکنر مانند بالا – پایین و چپ- راست و نیز شامل تنظیم کننده ی لنز می شود، کابل ولتاژ که ولتاژ دوربین از طریق آن تامین می شود.

 

24- هدف از کاربرد سیستم های تقسیم کننده ی تصویری چیست؟

وقتی در یک سیستم مدار بسته تعداد دوربین ها نسبت به  تعداد مانیتور ها چند برابر باشد به وسیله ی سیستم های تقسیم کننده ی تصویری می توان تصاویر مربوط به چند دوربین را بر روی یک مانیتور نمایش داد.

 

25- انواع سیستم های تقسیم کننده ی تصویری کدامند؟

1- سوئیچر ها          2- کوادها             3- مالتی پلکسر ها.

 

26- منظور از سیستم سوئیچر چیست؟

سیستم سوئیچر تصویر دوربین ها را به ترتیب و یکی پس از دیگری هر کدام را برای یک مدت کوتاه روی صفحه ی مانیتور نشان می دهد به طوری که وقتی تصویر یک دوربین نشان داده می شود تصویر سایر دوربین ها از دید ما مخفی می ماند یعنی در هر لحظه فقط یک دوربین را می توان روی صفحه ی مانیتور نشان داد یعنی اول تصویر دوربین یک، بعدا تصویر دوربین دو و غیره....

 

27- سیستم سوئیچر معمولا در چند مدل مورد استفاده قرار می گیرد؟

به صورت 2، 6، 8، یا 4، 12، 16 کانالی.

 

28- کابلهای تصویری سوئیچر چگونه نصب می شود؟

به تعداد دوربین ها کابل تصویر به ورودی تصویری سوئیچر وصل می شود یک کابل تصویر هم خروجی سوئیچر را به ورودی مانیتور وصل می کند.

 

29- آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم سوئیچر امکان پذیر است؟

توسط یک ولوم سرعت نمایش تصویر هر دوربین کمو زیاد می شود و این زمان برای کل دوربین ها یکسان است یعنی در سوئیچر این امکان وجود ندارد که مدت  نمایش تصویر یک دوربین طولانی تر از مدت نمایش دوربین دیگر باشد.

 

30- آیا در سوئیچر صدای دوربین ها را می توان مورد استفاده قرار داد؟

اکثر سوئیچر ها علاوه بر کابل تصویر کابل صوتی متنازل نیز دارند که اگر کابل ورودی از دوربین صدا نیز داشته باشد بتوان صدا و تصویر را توأم بر روی صفحه نمایش و بلند گو داشت.

 

31- سیستم کواد یک چگونه کار می کند؟

در سیستم کواد، 1 یا 4 تصویره ابتدا مانند سیستم سو ئیچر تصاویر دوربین های 1 الی 4 به ترتیب بر روی صفحه ی مانیتور ظاهر می شود و بعد از تصویر چهارم، چهار تصویر به صورت همزمان روی مانیتور نشان داده می شود.

 

32- کابل تصویری کواد 1 چگونه نصب می شود؟

معمولا به تعداد 3 یا 4 کابل تصویر از دوربین ها وارد کواد 1 شده و یک کابل خروجی از کواد به مانیتور وصل می شود در صورت استفاده از سه دوربین تصویر چهارم تایم یا زمان را نشان می دهد.

 

33- آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم کواد 1 امکان پذیر است؟

بله- می توان زمان نمایش دور بینی را که اهمیت بیشتری دارد را زیادتر کرد یعنی می توان مدت نمایش تصویر هر دوربین را جداگانه تنظیم کرد و از طریق منوی برنامه ریزی سیستم وارد آن شد.

 

34- سیستم کواد 2 چگونه کار می کند؟

ابتدا تصاویر دوربین های 1 الی 4 پشت سر هم می آید بعد تصاویر چهار تایی مربوط به آنها به صورت همزمان نشان داده خواهد شد سپس تصاویر دوربین های 5 الی 8 به ترتیب پشت سر هم نشان داده خواهد شد.

 

35- منظور از سیستم مالتی پلکسر چیست؟

وقتی تعداددوربین ها بیشتر، مثلا 16 تایی می شود نمایش پشت سر هم یا غیر همزمان به دلیل فاصلهی زمانی زیاد چندان اثر بخشی ندارد و نمایش همزمان این تعداد تصویر ارجحیت بیشتری دارد. بدین ترتیب سیستم های مالتی پلکسر می توانند 8 یا 9 یا 12 تصویر را به صورت همزمان روی صفحه ی متنیتور نشان دهند و تعداد دوربین ها را به همان تعدادی که است می توان برنامه ریزی نمود و نشان داد در صورت فرد بودن تعداد دوربین ها روی خانه ی آخری زمان و تاریخ را نشان می دهند.

 

36- چرا در سیستم مالتی پلکسر تنظیم ساعت و تاریخ و نمایش آن دارای اهمیت است؟

زیرا معمولا این سیستم ها مجهز به سیستم ضبط تصاویر می باشند یعنی می توان تصاویر را ضبط کرد، آن را بایگانی نمود و در صورت رجوع به بایگانی تاریخ و زمان لازم خواهد بود.

 

37- منظور از اسکنر و کنتلر در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟

اسکنر روی پایه نصب می شود و دوربین روی آن قرار می گیرد و اسکنر می تواند به کمک حرکت موتور یا موتور های داخلی آن دوربین را در جهات چپ و راست یا بالا و پایین حرکت داد و حتی آن را در مسیر و زاویه ی مورد نظر قرار داهد. دستگاهی که اسکنر را کنترل می کند کنترلر نام دارد و به وسیله ی دگمه های روی آن می توان دوربین را حرکت داد و حتی آن را در نقطه ی مورد نظر زوم کرد.

 

38 منظور از حالت خود کار در سیستم  کنترلر چیست؟

اسکنر معمولا می تواند تا حداثر 350 درجه حرکت دورانی راست گرد و چپ گرد داشته باشد که اگر بخواهیم این حرکت به صورت پیوسته ادامه داشته باشد بایستی دگمه ی اتو ماتیک در دستگاه کنترلر فعال شود و اگر بخواهیم زاویه ی دوران را کمتر و روی زاویه ی خاصی تنظیم کنیم بایستی از زایده ی کوچکی که روی دستگاه اسکنر به شکل پیچ و مهره بوده و در داخل یک شیار زاویه ی حرکت را مشخص می کند استفاده کرد در این صورت دوربین به صورت پیوسته در زاویه ی تعیین شده حرکت خواهد کرد در صورت غیر فعال بودن دگمه ی خود کار بایستی به صورت دستی از طریق دستگاه کنترل، کنترل نمود.

 

39- منظور از سیستم ( دی وی آر) چیست؟

( دی وی آر ) در واقع سیستم ضبط کننده ی دیجیتالی تصویر است که از یک یا دو هارد با ظرفیت بسیار بالا برای ذخیره سازی تصاویر استفاده می کند و بیش از 2000   ساعت تصویر را به صورت فشرده ضبط می کند علاوه بر این تمامی قابلیت های سو ئیچر، کواد و مالتی پلکسر را به صورت یکجا دارد و از طریق منوی مربوطه می توان سیستم را برای شرایط مختلف برنامه ریزی کرد.

 

40- منظور از سیستم انتقال چیست؟

ممکن است بخواهیم تصاویر را به مکان دیگری انتقال دهیم و امکان سیم کشی به آن محل موجود نباشد در این صورت می توان از کارت انتقال تصاویر استفاده کرد که یک نوع آن قابل استفاده بر روی کامپیوتر یا یک مینی  کامپیوتر بوده و از طریق خط تلفن تصاویر را ارسال و در مقصد با دادن پس ورد لازم آن را در یافت می کند.

 

41- منظور از دوربین اسپید دام چیست؟

کامل ترین نوع دوربین مدار بسته رنگی که دستگاه کنترلر و کی برد خاص خود را دارد، گردان است و لنز زوم دارد، می تواند شدت نور را تنظیم کند. دور و نزدیک شدن تصاویر را در آن می توان کنترل نمود روی سقف نصب می شود و تمامی بر نامه ریزی ها و فرامین لازم از طریق کی برد کوچک و خاص آن قابل اعمال است.

 

به نام خدا

سیستم نصب دیجیتال تصاویر

هر تصویر را می توان مجموعه ای از نقاط نا پیوسته فرض کرد که در کنار هم قرار می گیرند و مجموعا یک تصویر را می سازند هر کدام از این نقاط در هر لحظه می توانند خصوصیات متفاوتی داشته باشند.

تعریف:نقاطی که در کنار هم قرار می گیرند تا یک صفحه نمایش تصویر کامل گردد در اصطلاح (پی کسل) نامیده می شود.

1- سیستم نصب دیجیتال تصاویر :

در این سیستم تصاویر همه ی دوربین ها بر روی فیلم(وی اچ اس ) یا(هارد دیسک )کامپیوتر در مدت زمان بین 2 تا 6 ماه ضبط می شود که  حجم بایگانی به طور مخصوص کاهش می یابد.

2- سیستم دوربین دی نایت :

به طور اتو ماتیک در تا ریکی شب با نور بسیار اندک قادر به در یافت تصاویر می باشد.

 

3- سیستم حراست تصویری:

 این سیستم به محض در یافت هر گونه حرکت در میدان دید دوربین به طور خود کار فعال شده و نسبت به ضبط اتو ماتیک تصاویر اقدام می کند.

4- دوربین های دید در شب :

این دوربین ها مخصوص دید در شب و نگهبانی بوده که به صورت مادون قرمز در تاریکی مطلق امکان دید کامل را به نگهبان می دهد.

5- دوربین های مادون قرمز حرارتی :

این دوربین ها امکان دید کامل به داخل بدن انسان- تانکر های حمل مایعات- کلیه مکانها و محل های مورد نیاز را به نگهبان می دهد.

1- چند نمونه سیستم دوربین مدار بسته حفاظتی را نام ببرید؟

۱-سیستم نصب دیجیتال تصویر ۲- سیستم دوربین دی نایت  ۳-سیستم حراست تصویری  ۴-دوربین دید در شب  ۵- دوربین مادون قرمز

 

2- انواع دوربین های مدار بسته را نام ببرید؟

1- دوربین صنعتی رنگی دیجیتالی   2- دوربین صنعتی سیاه و سفید   3- دوربین دید در شب   4- دوربین مجهز به زوم   5- دوربین مجهز به چشمی   6- دوربین مجهز به سنسور دود   7- دوربین سقفی   8- دوربین ضد آب   9- دوربین مخصوص درب

 

3-منظور از درجه ی وضوح در یک دوربین چیست؟

هر چه مقدار آن بیشتر باشد تصویر دارای پی کسل های بیشتر و کاملتر بوده و واضح تر می شود.

 

4- منظور از نسبت سیگنال به نویز چیست؟

در یک دوربین ویدئویی هر چه نسبت سیگنال اصلی به نویز بیشتر باشد دارای کیفیت بالا تری است.

 

5- منظور از سیستم سوئیچر چیست؟

هر گاه بخواهیم با استفاده از فقط یک مانیتور تصاویر حاصل از چندین دوربین را به صورت تک تک مشاهده کنیم از سیستم سوئیچر استفاده می کنیم.

 

6- منظور از سیستم کواد چیست؟

این سیستم این امکان را به ما می دهد که تصاویر حاصل از چهار دوربین مجزا را به صورت چهار گانه روی صفحه ی مانیتور ببینیم.

 

7- منظور از سیستم مالتی پلکسر چیست؟

با این سیستم می توان 9 و 16 تصویر دوربین را به صورت یکجا و نیز به صورت تک در مانیتور مشاهده نمود پس مالتی پلکسر نیز نوعی سیستم تصویر در تصویر است.

 

8- تجهیزات اصلی سیستم دوربین مدار بسته را نام ببرید؟

1- دوربین با لنز     2- دستگاه سیستم تصویری     3- مانیتور.

تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته را نام ببرید؟

1- انواع لنز   2- سنسور دودی و چشمی   3- اسکنر   4- کنترلر   5- انواع کاور   6- انواع پایه   7- فیش ها و سیم های ارتباطی.

 

8- چرا در دوربین مدار بسته از لنز استفاده می کنیم؟

به منظور ایجاد میدان دید مناسب برای یک دوربین می توان از انواع لنز های مناسب آن دوربین استفاده کرد.

 

9- انواع سنسور و چشمی در دوربین مدار بسته چه کاربردی دارند؟

اگر بخواهیم سیستم دوربین مدار بسته در اثر فعال شدن این سنسور ها و چشمی ها به کار بیفتد طوری که در حالت عادی خاموش باشد از این سنسور ها استفاده می کنیم.

 

10- منظور از اسکنر در یک دوربین مدار بسته چیست؟

اگر در یک سیستم دوربین مدار بسته بخواهیم دوربین حرکت کرده و ناحیه ی مشخصی را روی مانیتور نشان دهد از اسکنر استفاده می کنیم یک اسکنر معمولا دارای موتور گردان با قابلیت حرکت دو جهته ( چپ- راست) و نیز چهار جهته ( چپ- راست و بالا- پایین ) می باشد.

 

11- منظور از کاربرد کنترلر درسیستم دوربین مدار بسته چیست؟

با این دستگاه می توان موتور گردان اسکنر و زوم دوربین را کنترل نمود.

 

12- منظور از سوپر ویدئو چیست؟

سوپر ویدئو نوعی سیستم ضبط تصویر است که قابلیت ضبط تصویر در مدت زمان زیاد معمولا تا 50- 60 روز را دارد.

 

13- هدف از کاربرد لنز در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟

لنز امکان بزرگ نمایی و تنظیم میدان دید مناسب را می دهد.

 

14- هدف از کاربرد  انواع کاور در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟

کاور دوربین را در مقابل عوامل طبیعی مختلف مانند سرما و گر مای نا مناسب- نور خورشید- ضربه- گردو غبار و عوامل مکانیکی دیگر حفظ می کند کاور در واقع جلد دوربین است.

 

15- چرا در سیستنم دوربین مدار بسته از پایه استفاده می کنیم؟

برای اینکه دوربین از میدان دید مورد نظر بر خور دار گردد بایستی در ارتفاع مناسب و با زاویه ی مناسبی نسبت به زمین قرار گیرد یا نصب شود برای این منظور آن را با استفاده از پایه و پیچ و رول پلاک روی دیوار نصب می کنیم.

 

16- مهم ترین نکته در بر قراری اتصالات الکتریکی بین قسمتهای مختلف دوربین مدار بسته چیست؟

1- تشخیص ورودی یا خروجی   2- صوتی یا تصویری بودن   3- اتصال خروجی به ورودی    4- اتصال صوتی به صوتی و تصویری به تصویری.

نکته: هر گز نباید خروجی را به خروجی متصل کرد و گر نه دستگاه خراب می شود.

 

17- موارد استفاده از سیستم های دوربین مدار بسته کدامند؟

1- نظارت بر امنیت مکانهای مهم و حساس از راه دور

2- مشاهده و نظارت بر خط تولید کار خا نجات و انبارها

3- نصب در مکانهایی که برای سلامتی انسان مضر هستند از قبیل کوره ها و تا سیسات اتمی

4- ضبط تصاویر اتفاقات مختلف جهت جلو گیری از تکرار اشتباهات و آموزش پرسنل

5- کنترل ترافیک در سطح شهر- بزرگراهها و جاده های خارج از شهر

6- استفاده در مراکز هواشناسی

7- دانشگاهها – مراکز تحقیقاتی- مراکز علمی پژوهشی- موسسات آموزش عالی – کتابخانه ها و آزمایشگاهها

8- سمینارها – کنفرانس ها و مشاوره از راه دور

 

18- انواع دوربین های مدار بسته به لحاظ کاربرد کدامند؟

صنعتی- نیمه صنعتی – مینی.

 

                                                       نظر بدین ممنون میشم 

    

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۵ساعت 17:58 توسط عـد ل جو |

سلام دوستان          سیستم موبایل ایران

سیستم موبایل ایران GSM است که با فرکانس 900 مگا هرتز کار میکند . 
سیستم GSM ایران از فرکانس 890 مگا هرتز تا 960 مگا هرتز را در بر می گیرد.که از فرکانس 890 تا 915 را TX یا فرکانس ارسال و از فرکانس 935 تا 960 مگا هرتز را RX یا فرکانس در یافت می گویند که هر گوشی دارای یک فرکانس RX و TX مربوط به خود بوده که این اطلاعات در سیمکارت وجود داردو مخابرات گوشی شما را از این دو فرکانس که مخابرات به شما می دهد می شناسد.
سیستم GSM دارای 3 بخش برای برقراری یک تماس است.
1 ) MS که شامل 2 بخش سیمکارت و گوشی است.هر گوشی دارای شماره سریال مربوط به خود می باشد و از روی همین شماره سریال مخابرات می تواند گوشی سرقتی را ردیابی کند.
2) BSS که شامل BTS که ایستگاه رادیویی ثابت یا همان دکل های موبایل می باشد که وظیفه در یافت و ارسال امواج موبایل را دارد.BSC که مرکز مدیریت بوده و کار کنترل بر روی قسمت BTS ها را دارد و هر BSC بر روی 5 BTS کنترل دارد.
3) MSS که کار سویچینگ و بر قراری ارتباط را بر عهده دارد.و شامل HLR .EIR VLR می باشدکه مراحل برقراری ارتباط نهایی می باشند.
HLR اطلاعات سیمکارت شما را خوانده EIR اطلاعات گوشی را و سپس VLR که بخش مهمانپذیر می باشد بعد از تایید اگر اتاق خالی مانند کابین های تلفن راه دور که اگر کابینی خالی وجود داشته باشد شما می توانید از تلفن ان استفاده نمایید شما را با مشترک مورد منظر وصل می نمایید.
پس هر چقدر دکل آنتن هم افزایش دهند اگر VLR یا بخش مهمانپذیر به اندازه کافی وجود نداشته باشد قویترین موبایل از نظر انتن دهی کارایی نداشته و با پیغام مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد مواجه خواهید شد . 

پایان قسمت اول                      نظر بدین ممنون میشم

 

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم دی ۱۳۸۵ساعت 10:4 توسط عـد ل جو |

 به نام خدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*حفاظت و اصول ایمنی*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام دوستان

**دو خطر عمده در تاسیسات الکتریکی کدامند؟

جریان های برق گرفتگی – دماهای زیاد

 

**از دیدگاه مقررات ملی ساختمان افراد ،حیوانات اهلی ،ساختمان ها و محتویات آنها برای تضمین

ایمنی بایستی  در برابر چه عواملی محافظت شوند ؟

تماس  مستقیم- تماس غیر مستقیم -اضافه جریان - جریان اتصالی - اضافه ولتاژ 

 

**از دیدگاه مقررات ملی ساختمان افراد وحیوانات اهلی چگونه در برابرتماس مستقیم برق محافظت

 می شوند؟

با اتخاذ روشهایی به منظور جلو گیری از عبور جریان از بدن اشخاص یا حیوانات اهلی هم چنین محدود

 کردجریان به میزانی کمتر از جریان برق گرفتگی

 

**از دیدگاه مقررات ملی ساختمان افراد وحیوانات اهلی چگونه در برابرتماس غیر مستقیم برق محافظت

 می شوند؟

از عبور جریان اتصالی از بدن اشخاص جلو گیری شود-جریانی که ممکن است از بدن عبور کند به میزانی

 کمتر از جزیان برق گرفتگی محدود شود-به محض بروز نقضی که ممکن است به عبور جریان از بدنی که

 در تماس با بدنه هادی است منجر شود تغذیه به طور خود کار قطع شودبه خصوص در مواقعی که این

 جریان مساوی یا بیش از جریان برق گرفتگی است

 

**از دیدگاه مقررات ملی ساختمان افراد وحیوانات اهلی چگونه در اضافه جریان برق محافظت می

شوند؟

در زمان بروز اضافه جریان، تغذیه به طور خود کار قطع شودقبل از اینکه این اضافه جریان با توجه به مدت

 برقراری آن ،به مقدار خطر ناک برسد

 

**از دیدگاه مقررات ملی ساختمان افراد وحیوانات اهلی چگونه در جریان اتصالی برق محافظت می

 شوند؟

 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*مقررات ملی ساختمان*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**منظور از مقررات ملی ساختمان چیست؟

مجموعه ای از ضوابط فنی و اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات

ساختمانی است که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد

و جامعه وضع می گردد

 

**تفاوت مقررات ملی ساختمان با آیین نامه ها استاندارد هاونشریات آموزشی- ارشادی چیست؟

 بر خلاف موارد دیگر مقررات ملی ساختمان الزامی و اختصاری است و با شرایط کشور ا ز لحاظ نیروی

 انسانی ماهر،  کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی توان اقتصادی و اقلیم و محیط سازگاری دارد

 

**هدف از تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان چیست؟

مقررات ملی ساختمان ایمنی افراد استفاده کننده از تاسیسات برقی و سلامت تاسیسات ساختمان و

 محتویات آن را تضمین می کند و شرایط  صحیح  ورضایت بخشی را برای تجهیزات و دستگاههای مورد

استفاده در آن ایجاد می کند

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از تجهیزات الکتریکی چیست؟

 تجهیزات، دستگاه ها ومصالحی است که برای تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی به کار می

 روندمانند مولدها، سیستمهای سیم کشی وسائل اندازه گیری وسایل حفاظتی مصرف کننده ها و

 دستگاهای برقی

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از تاسیسات الکتریکی چیست؟

تاسیسات الکتریکی مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته برای انجام اهداف معین با

مشخصه های مرتبط و هماهنگ است

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از مدار الکتریکی چیست؟

مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی در یک تاسیسات است که از منبع واحدی تغذیه نموده و به کمک

وسائل حفاظتی در برابر اضافه جریانها حفاظت شده باشد

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از قسمت برقدار  چیست؟

هر سیم یا هر هادی که با هدف برقدار شدن بهره برداری می شودو سیم  نول یا هادی خنثی نیزقسمت

 برقدار تلقی می شود

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از بدنه هادی چیست؟

بدنه فلزی و اجزای دیگر تاسیسات الکتریکی که هادی هستند و می توان آنها را لمس نمود ودر حالت

عادی برق دار نیستند ولی در صورت وجود اتصال ممکن است برق دار شوند بدنه هادی نامیده می شوند

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از هادی بیگانه چیست؟

یک هادی که جزو  تاسیسات الکتریکی نباشد ولی بدنه آن  با پتانسیل زمین در  تماس باشد  و در اثر

بروز اتصالی برق دار گردد هادی بیگانه نامیده می شوند

 

 

**قسمت های هادی بیگانه در یک ساختمان کدامند؟

اسکلت فلزی ساختمان، لوله های فلزی گاز ،آب و حرارت مرکزی و ...و نیز.کف هاو دیوارهای غیر عایق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*قسمت دوم *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

*تعریف مقررات ملی ساختمان از هادی حفاظتی چیست؟

هر هادی که برای حفاظت در برابر برق گرفتگی لازم باشد

و بایستی بدنه هادی ، هادی بیگانه، ترمینال اصلی اتصال زمین ،الکترود زمین،نقطه زمین منبع و نقطه

خنثی مصرف کننده ها  را به هم وصل کند

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از هادی خنثی چیست؟

هر هادی که به نقطه خنثی سیستم وصل بوده ودر انتقال انرژی الکتریکی قابل استفاده باشد

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از هادی خنثی / حفاظتی چیست؟

هر هادی که به زمین وصل بوده و هر دو نقش هادی حفاظتی و هادی خنثی را باهم انجام دهد

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از زمین چیست؟

ولتاژ تمام نقاط زمین به طور قراردادی برابر صفر انتخاب می شود

 

** خاصیت الکتریکی زمین از دید گاه  مقررات ملی ساختمان زمین چگونه است؟

1-مانند یک شینه بزرگ است که بین تمام نقاط آن تقریباً مقاومت صفر وجود دارد

2-  وصل شدن  به آن تنها  از راه الکترود  زمین  ممکن است

3- اتصال الکترود زمین با مقاومتی همراه است که مقاومت اتصال زمین یا مقاومت الکترود زمین یا به

 اختصار مقاومت زمین نامیده می شود

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان ازالکترود زمین چیست؟

یک هادی یا گروهی شامل چندین هادی که از نزدیک با زمین  تماس داشته وبا آن اتصال الکتریکی برقرار

می کنند

**تعریف مقررات ملی ساختمان از الکترود زمین مستقل چیست؟

الکترودهای مستقل به قدری از همدیگر فاصله دارندکه عبور جریان زیاد از یکی از آنهاباعث ولتاژ در  سایر

 الکترود ها نمی شود

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از مقاومت اتصال زمین چیست؟

مقاومت بین زمین و ترمینال اصلی اتصال زمین مقاومت زمین نامیده می شود

**تعریف مقررات ملی ساختمان از تماس غیر مستقیم چیست؟

تماس شخص یا حیوان با بدنه هادی که در اثر اتصال برقدارشده است

**تعریف مقررات ملی ساختمان از جریان مجاز چیست؟

جریان مجازحرارتی حداکثر جریانی است که به صورت مداوم ودر شرایط معین از یک هادی عبور کند بدون

 اینکه دمای هادی از حد معینی بیشتر شود در سیمها و کابلها جریان مجاز همان جریان اسمی است

**تعریف مقررات ملی ساختمان از اضافه جریان چیست؟

مقدار جریانی که بیش از جریان اسمی باشد اضافه جریان می گویند

**تعریف مقررات ملی ساختمان از جریان اضافه بار چیست؟

اضافه جریانی که در مداری برقرار می شود و آن مدار  از لحاظ الکتریکی آسیب ندیده باشد

**تعریف مقررات ملی ساختمان جریان اتصال کوتاه فلز  چیست؟

اضافه جریانی که در نتیجه بروز اتصالی بین چند هادی برقدار که دارای اختلاف پتانسیل باشند بوجود می آید

**تعریف مقررات ملی ساختمان از جریان برق گرفتگی چیست؟

جریانی که از بدن انسان یا حیوان عبور کند و موجب برق گرفتگی احتمالی شود

**تعریف مقررات ملی ساختمان از جریان نشتی چیست؟

بین مداری که آسیب دیدگی الکتریکی ندارد و زمین یا بدنه هادی بیگانه جریانی ممکن است برقرار شود

که جریان نشتی نامیده می شود

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از جریان باقیمانده چیست؟

در یک نقطه  از تاسیسات الکتریکی جمع جبری تمام جریان های لحظه ای که از همه هادی های برقدار

یک مدار معین عبور می کند

**تعریف مقررات ملی ساختمان از ولتاژ تماس چیست؟

ولتاژی است که به هنگام بروز خرابی در عایق بندی ،بین قسمت هایی که همزمان قابل لمس ،می

 باشند ظاهر شود

**تعریف مقررات ملی ساختمان از اصطلاح دسترس چیست؟

منطقه ای است  که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هر گونه کمک،قابل

 لمس باشد

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از همبندی برای هم ولتاژ کردن چیست؟

اتصالات الکتریکی که پتانسیل بدنه هادی و قسمت های هادی بیگانه مختلف را اساساْ به یک سطح

 می آورد

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از ترمینال اصلی زمین چیست؟

ترمینال یا شینه ای است که برای اتصال هادی های حفاظتی شامل هادی های همبندی برای هم ولتاژ

 کردن و هادی های اتصال زمین نصب می شود

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از  ایزولاتور یا کلید جداکننده چیست؟

یک وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع ،فاصله جدایی لازم راطبق مشخصات تعیین

 شده، به وجود می آورد.

 

**ایزولاتور یا کلید جدا کننده چه ویژگیهایی دارد؟

قادر است جریان هایی را در شراط عادی از مدار عبور دهد و در شرایط غیر عادی مانند اتصال کوتاه جریان

 زیادی را تحمل کند البته برای مدت کم و مشخص

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از کلید قطع بار چیست؟

 

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از کلید جداکننده زیر بار چیست؟

 

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از کلید خود کار  چیست؟

 

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان  فیوز  چیست؟

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از کلید فیوز جداکننده  چیست؟

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از کلید فیوز قطع بار  چیست؟

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از کلید فیوز جداکننده و قطع بار  چیست؟

 

 

**تعریف مقررات ملی ساختمان از جریه چیست؟

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**نقطه شروع تاسیسات الکتریکی**ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**هدف مقررات ملی ساختمان از برآورد درخواست نیروی برق(دیماند) چیست؟

 

 شرکت  تولید کننده  برق  با  شرکت مصرف کننده برق  قرارداد می بندد و طی آن میزان توان مصرفی  خود را مشخص می کند. اگر مصرف برق شرکت مصرف کننده بیش از میزان قرارداد باشد. شرکت تولید کننده آن را جریمه می کند. این جریمه دیماند نام دارد

كه  میزان دیماند  به ماکزیمم انرژی مصرفی بستگی ندارد

کنتورها این قابلیت را دارند که هر  0.5ساعت به 0.5 ساعت مقدار توان لحظه ای را اندازه گیری می کنند و با مقادیر قبلی که در حافظه داخلی  آن ثبت شده است مقایسه می کنند، اگر این مقدار از مقدار ثبت شده در حافظه بیشتر باشد، آن را به جای آن مقدار بیشتر را ثبت می کند.
این   فسمت حافظه در طول یک سیکل ومعمولاً یک ماه فعال است و
ماکزیمم دیماند را ثبت می کند. مأمور اداره برق به هنگام قرائت کنتور باید این میزان دیماند را هم یادداشت کند و سپس قسمت دیماند کنتور ر ا  ری ست   کند.
برخی کنتورها میزان ماکزیمم و
مینیممتوان مصرفی را ثبت می کنند. مقدارمینیمم را ابتدا روی 1000 می گذارند، اگر میزان مصرفی کمتر از این مقدار باشد، آن مقدار در رجیستر ثبت می شود. در قسمت ماکزیمم، کنتور را روی صفر تنظیم می کنند، اگر میزان مصرف بیش از صفر باشد این مقدار در رجیستر ثبت می شود و به این ترتیب ماکزیمم و مینیممتوان مصرفی در طول یک سیکل مشخص می شود.

**از دیدگاه مقررات ملی ساختمان حداکثر درخواست نیروی چگونه بر آورد می شود ؟

 

**از دیدگاه دمقررات ملی ساختمان نقطه شروع تاسیسات الکتریکی چیست؟

      

                                                                                         نظر بدین ممنون میشم

+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۸۴ساعت 11:2 توسط عـد ل جو |